Kira uyuşmazlıkları zorunlu buluculuk kapsamına alınıyor

Adalet Bakanlığı, 7.Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kabine toplantısında sunum yapmasının akabinde paketin TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

Komisyon ve genel heyet etaplarının akabinde yasalaşması öngörülen pakette yer alan düzenlemelere nazaran konutlarda icra müdürünün verdiği haciz kararı “hakim onayından geçtikten sonra” yerine getirilebilecek.

Aile bireylerine ilişkin ibadete has yahut ferdî eşyalarla ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm mesken eşyalarının, haczi caiz olmayan mallar ortasına alınması sağlanıyor. Buna nazaran meskende ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza üzere eşyalar haczedilemeyecek.

İcra takibine mevzu alacağa yetecek ölçüsü aşacak formda haciz yapılması açıkça yasaklanacak.

UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ CEZALAR

Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı unsurlara yönelik cezai yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi hedefiyle sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu husus olarak kabul edilerek ceza kapsamına alınacak.

Böylelikle bu unsurların imal ve ticareti cürmünün cezasının alt sonunun, 10 yıldan 15 yıl mahpusa çıkarılması planlanıyor.

Uyuşturucu imal ve ticaretiyle daha aktif gayret edilebilmesi için uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti hatası için görevlendirilen bilinmeyen soruşturmacının hakim tarafından kamuya açık yerlerde ve iş yerlerinde ses yahut imaj kaydı yapabilmesine imkan sağlanacak.

El konulan unsurun uyuşturucu olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma kademesinde sulh ceza hakimliğince bu unsurun müsaderesine ve imhasına karar verilmesi mecburî hale getirilecek. Böylece soruşturma yahut kovuşturmanın mutlaklaşması beklenmeden uyuşturucu unsurlar imha edilebilecek.

DENETİMLİ ÖZGÜRLÜK SÜRECİ AKTİF İŞLETİLECEK

Pakette, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullananlar ile bu maksatla uyuşturucu unsur satın alan, kabul eden yahut bulunduranlar hakkında uygulanacak tedavi yahut kontrollü özgürlük önlemi sürecinin daha aktif işletilebilmesi öngörülüyor.

Tedavi yahut kontrollü özgürlük önlemlerine ait uzatma mühleti, 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak ve şüphelinin daha uzun müddet tedavi yahut kontrol altında tutulması sağlanacak.

Cumhuriyet savcısının, şüphelinin erteleme müddeti içinde uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanıp kullanmadığını tespit etmek için yılda en az iki kere ilgili kuruma sevk etmesi zarurî hale getirilecek.

Cumhuriyet savcısı tarafından kuşkulu hakkında verilen erteleme kararının kolluk ünitelerine bildirilmesi sağlanacak ve bu kararın kolluk ünitelerince de şahsen şüpheliye bildiri edilmesine imkan tanınacak.

REHABİLİTASYON PROGRAMLARINA ZARURÎ KATILIM

Denetimli Hürlük Hizmetleri Kanunu’na eklenen hususla, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur bağımlılarına mahsus düzgünleştirme önlemleri geliştirilecek ve yükümlülüklerin takibi bakımından Cumhuriyet savcıları ile kontrollü özgürlük uygulaması kapsamında misyon alan çalışanın sorumlulukları detaylı formda düzenlenecek.

Uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanmak hatasından hükümlü olanların ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zarurî hale getirilecek.

Uyuşturucu bağımlıları için tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine yahut mevcut ceza infaz kurumlarının bir kısmının bu emel için düzenlenmesine imkan tanınacak.

Uyuşturucu kullanmak cürmünden ötürü mahkum olup da kontrollü hürlüğe ayrılan mahkumlara, ilaveten tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getirilecek.

Tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin bir an evvel hayata geçirilmesi ve yürütülecek hizmetlerin aksamaması için ilgili bakanlıkların bütçesine ödenek konulması ve bu konuda işçi görevlendirilmesi tarafında düzenleme yapılacak.

MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN AVUKATLAR DESTEKLENECEK

Avukatlık mesleğinin birinci beş yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali olarak desteklenecek.

Kira münasebetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), iştirakin giderilmesine ait uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, zarurî arabuluculuk kapsamına alınacak.

Ticari davalar ve iş kontratından kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, negatif tespit ve istirdat davalarının zarurî arabuluculuk kapsamında düzenlenecek.

Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilecek.

Arabuluculuğa ait Türkiye’nin taraf olduğu Singapur Sözleşmesi’nin, iç hukuka ahenginin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

Göçmen kaçakçılığı hatasıyla daha aktif gayret edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması gayesiyle cürmün cezasının alt sonu 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Göçmen kaçakçılığı cürmü, 6136 sayılı Kanunun ek 12. unsuru kapsamına alınacak. Böylece, göçmen kaçakçılığı cürmü nedeniyle el konulan araç, gereç ve materyalin, ulusal savunma yahut iç güvenlik hizmetleriyle direkt ilgili olması durumunda bunların Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı yahut Kıyı Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilmesine imkan sağlanacak.

Adli süreçler çerçevesinde “yurt dışına çıkamamak” biçiminde isimli denetim kararı verilen yabancılar hakkında, ilgili valiliğe cumhuriyet başsavcılığı üzerinden bu kararın kaldırılmasını talep etme yetkisi verilmekte ve yönetimin yurt içinde kalmasını tehlikeli gördüğü yabancıların hudut dışı edilmesini sağlamak bakımından hakim kararı alabilmesine imkan tanınacak.

SAVUNMA ENDÜSTRİSİNE AİT DÜZENLEMELER

Aselsan, Havelsan ve Roketsan üzere önde gelen savunma sanayi şirketlerinde çalışan mühendislerin, yurt içinde yahut yurt dışında birebir alanda faaliyet gösteren öteki kurum yahut kuruluşlarda çalışmasını yahut işletme açmasını zorlaştıracak önlemler alınacak.

Pakette, hala Anayasa Mahkemesi önünde derdest bulunan uzun yargılamadan kaynaklı bireysel başvuruların, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna aktarılabilmesi ve bu kurul tarafından incelenerek bir an önce tahlile kavuşturulmasına yönelik düzenleme yapılması da öngörülüyor.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanununda yer alan itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına müracaat mühletleri de iki hafta olarak düzenlenecek. (AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir